آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پیامک آتش نشانی

شماره پیامک آتش نشانی شهریار

صفحه اصلی

اخبار جدید

یکدستگاه خودرو پژو 405 در شهریار طعمه حریق شد/
تصویر

تاریخ ارسال: دوشنبه, 06 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 10:26 روز یکشنبه پنجم تیرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125... ادامه مطلب...
شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور طی سه مرحله با تلاش آتش نشانان نجات یافتند/
تصویر

تاریخ ارسال: دوشنبه, 06 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار روز یکشنبه پنجم تیر ماه هزاروچهارصدویک طی سه مرحله تماس با سامانه 125... ادامه مطلب...
فوت مردی با هویتی نامعلوم در فاز یک اندیشه آتش نشانان را به محل حادثه کشاند/
تصویر

تاریخ ارسال: يكشنبه, 05 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 20:06 روز شنبه چهارم تیر ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125... ادامه مطلب...
انحراف یکدستگاه کامیون از مسیر جاده و برخورد با چند اصله درخت خسارت مالی برجای گذاشت/
تصویر

تاریخ ارسال: يكشنبه, 05 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 13:32 روز شنبه چهارم تیر ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125... ادامه مطلب...
یک حلقه انگشتر که موجب تورم در انگشت دست دختر خانمی 12 ساله گردیده بود توسط آتش نشانان رهاسازی شد/
تصویر

تاریخ ارسال: يكشنبه, 05 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت  12:18 روز یکشنبه چهارم تیر ماه هزاروچهارصدویک با مراجعه حضوری ... ادامه مطلب...
شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور طی سه مرحله با تلاش آتش نشانان نجات یافتند/
تصویر

تاریخ ارسال: يكشنبه, 05 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار روز شنبه چهارم تیر ماه هزاروچهارصدویک طی سه مرحله تماس با سامانه 125... ادامه مطلب...
سیلندر پیک نیک در دو نقطه شهر طعمه حریق شد/
تصویر

تاریخ ارسال: يكشنبه, 05 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعات 08:52،16:21 روز شنبه چهارم تیرماه هزاروچهارصدویک طی دو مرحله تماس... ادامه مطلب...
یکباب مغازه در شهریار طعمه حریق شد/
تصویر

تاریخ ارسال: شنبه, 04 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 00:51  بامداد روز شنبه چهارم تیرماه هزارو چهارصد و یک طی تماس با... ادامه مطلب...
یکدستگاه خودرو پراید در شهریار طعمه حریق شد/
تصویر

تاریخ ارسال: شنبه, 04 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 13:26 روز جمعه سوم تیر ماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125... ادامه مطلب...
یک عدد مبل در بالکن یک واحد مسکونی در شهریار طعمه حریق شد/
تصویر

تاریخ ارسال: شنبه, 04 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 13:06 روز جمعه سوم تیر ماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125... ادامه مطلب...
بالکن یک واحد مسکونی در شهریار طعمه حریق شد/
تصویر

تاریخ ارسال: شنبه, 04 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 19:11 روز پنجشنبه دوم تیر ماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه... ادامه مطلب...
یک حلقه انگشتر که موجب تورم در انگشت دست محصلی 12 ساله گردیده بود توسط آتش نشانان رهاسازی شد/
تصویر

تاریخ ارسال: شنبه, 04 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت  18:24 عصر روز پنجشنبه دوم تیر ماه هزاروچهارصدویک بامراجعه... ادامه مطلب...
شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور طی دو مرحله با تلاش آتش نشانان نجات یافتند/
تصویر

تاریخ ارسال: شنبه, 04 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 12:58،14:02 روز پنجشنبه  دوم تیرماه هزاروچهارصدویک طی دو مرحله... ادامه مطلب...
انحراف یکدستگاه خودرو سواری از مسیر جاده منجر به مصدومیت شدیدیک نفر گردید/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 02 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 09:37 روز پنجشنبه دوم تیرماه هزارو چهارصدویک طی تماس با سامانه 125... ادامه مطلب...
اقدام به خودکشی خانم 35 ساله در شهریار/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 02 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 22:20 روز چهارشنبه یکم تیرماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه... ادامه مطلب...
شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور طی دو مرحله با تلاش آتش نشانان نجات یافتند/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 02 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 21:06،00:23 روز چهارشنبه و پنجشنبه یکم لغایت دوم تیرماه... ادامه مطلب...
یک قلاده سگ محبوس شده داخل چاهک توسط آتش نشانان رها سازی شد/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 02 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 19:46 روز چهارشنبه یکم تیرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125... ادامه مطلب...
یکدستگاه موتور سیکیلت در شهریار طعمه حریق شد/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 02 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 17:31 روز چهارشنبه یکم تیر ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه... ادامه مطلب...
نشت گاز پیک نیک در یکباب مغازه انگشتر سازی آتش نشانان شهریار را به محل کشاند/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 02 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار پس ازاطلاع رسانی شهروندان به سامانه 125 آتش نشانی شهریار مبنی بر نشت... ادامه مطلب...
واژگونی یکدستگاه خودرو پراید یک مصدوم برجای گذاشت/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 02 تیر 1401 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 13:53 روز چهارشنبه یکم تیر ماه هزارو چهارصد ویک طی تماس با سامانه... ادامه مطلب...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

فرم ورود به سایت