آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:25 روز یکشنبه بیست و یکم آبانماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو تیبا واقع در جاده شهریار به تهران،نرسیده به ورودی شهرقدس گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 8 رضی آباد را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو تیبا به علتی نامعلوم واژگون و منجر به مصدوم شدن دو نفر و بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری افراد مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال و محل تحویل عوامل مربوطه گردید.

 علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

005633

005634

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf