آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:54 روز دوشنبه بیست و دوم آبانماه هزارو چهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو نیسان واقع در شهریار،زیرگذر شهید شیخی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو  نیسان به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با موانع، واژگون گردیده بود که توسط افراد عبوری به حالت اولیه درآمده و ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری محل تحویل عوامل مربوطه گردید.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

005635

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf