آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:28 روز سه شنبه بیست و سوم آبانماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار نشست  کف یکباب مغازه واقع در شهریار،بلوار کشاورز،کوچه بهداد گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 4 شهریار را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کف یکباب مغازه  به علت نشت آب نشست کرده و منجر به ایجاد حفره عمیق به عمق حدودا دو متر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوارخطر به مالک ملک فوق توصیه گردید سریعا نسبت به رفع محل مذکور با هماهنگی مهندسین مربوطه اقدام نماید.

005636

005637

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf