آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:40 روز چهارشنبه بیست و چهارم آبانماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف یکدستگاه موتور سیکلت با خودرو  های سواری واقع درشهریار،جاده ابراهیم آباد گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود.

بر اساس این گزارش تصادف دو دستگاه خودرو سواری شامل پراید و تیبا با یکدستگاه موتور سیکلت منجر به فوت سرنشین موتور گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل وجلوگیری از نشت بنزین وقطع سرباطری فرد فوت شده تحویل عوامل مربوطه و محل تحویل عوامل انتظامی گردید.

علت بروز این حادثه نوسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

005638

005639

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf