آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 48 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل های ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

پنجشنبه بیست و پنجم آبانماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 13:44 بازدید دودکش و سیستم گرمایشی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان شقایق نهم

2-ساعت 15:13  بازدید از سیستم گرمایشی یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار،بلوار انقلاب،خیابان شیخلر

3-ساعت 17:25  حریق ضایعات و لاستیک واقع در شهریار،امیریه،پشت شرکت پیچک

جمعه بیست و ششم آبانماه هزاروچهارصدودو

4-ساعت 12:23  بازدید دودکش و سیستم گرمایشی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،وائین،خیابان بعثت چهارم

5-ساعت 16:04 بازدید دودکش و سیستم گرمایشی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،امیریه،خیابان امام خمینی(ره)

6-ساعت 19:04  رهاسازی یک حلقه انگشتر از انگست دست مرد 41 ساله با مراجعه حضوری به ایستگاه مرکزی آتش نشانی شهریار

7-ساعت 22:35  حریق یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع در شهریار،بلوار آزادگان،جنب بستنی آوازه

8-ساعت 23:32  بازگشائی درب واحد با هماهنگی عوامل انتظامی واقع در شهریار،کمربندی شهید عباسپور

شنبه بیست و هفتم آبانماه هزاروچهارصدودو

9-ساعت 03:06  همکاری با عوامل انتظامی و بازگشائی درب یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان ارغوان یکم

0.0.0.0

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf