آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

شنبه بیست و هفتم آبانماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 08:44 نجات شهروند کهنسال محبوس شده در سرویس بهداشتی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،شهرک جعفریه،خیابان مهر نهم،

2-ساعت 16:06 انتشار گاز منوکسید کربن در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان اطلاعات،خیابان مطهری

3-ساعت 16:27 حریق ضایعات پلاستیکی واقع در شهریار،کهنز،انتهای خیابان 20 متری بسیج

4-ساعت 16:38 ریزش دهانه چاه در کف حیاط یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار،امیریه،خیابان معلم

5-ساعت 17:32 حریق انباری سقف چوبی در پشت بام یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار،کهنز،بلوار رزمندگان،نبش خیابان مطهری

6-ساعت 19:28 مسمومیت داروئی خانمی حدودا 41 ساله(خودکشی) واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان شقایق ششم که ضمن هماهنگی صورت گرفته اقدامات لازم توسط عوامل اورژانس صورت پذیرفت.

0.0.0.0

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf