آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:38 روز  شنبه بیست و هفتم آبانماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش کف حیاط یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار،امیریه،خیابان معلم سوم،خیابان میلاد سوم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 2 امیریه را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود  و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کف حیاط منزل فوق نشست کرده و منجر به ریزش دهانه چاه، ایجاد حفره عمیق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوارخطر  توصیه های لازم به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

005643

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf