آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:28 روز  شنبه بیست و هفتم آبانماه هزار و چهارصدو دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار اقدام به خودکشی شخصی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان شقایق ششم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و و پس از باز نمودن درب واحد توسط ساکنین مشاهده گردید خانمی حدودا 41 ساله اقدام به خودکشی با انواع قرص را نموده و منجر به مسمومیت وی گردیده بود که با همکاری اورژانس 115 شهریار جهت ادامه درمان به بیمارستان انتقال داده شد.

001513

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf