آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:04 روز یکشنبه بیست و هشتم آبانماه هزارو چهارصد و دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو ساینا از مسیر جاده واقع در شهریار،تقاطع سه سطحه شهید صیاد شیرازی به طرف فاز یک اندیشه،نرسیده به ورودی هشتم شرقی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و منجر به مصدوم شدن یک نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مذکور تحویل عوامل اورژانس گردید.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

005646

005647

005648

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf