آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 8 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند و ضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

دوشنبه یازدهم تیر ماه هزاروچهارصدوسه

1-ساعت 08:44 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،شهرک شاهد،خیابان شهید چمران،خیابان شقایق نهم

2-ساعت 11:50 نجات کودک پنج ساله محبوس شده در اتاق خواب یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان ارغوان چهارم

3-ساعت 12:28 حریق لوله گاز شهری در زیر خاک بصورت غیر مجاز واقع در شهریار،کهنز،خیابان شهید بابابزرگی

4-ساعت 12:32 حریق ترانس برق واقع در شهریار،امیریه،خیایان امام خمینی(ره)،خیابان شهید رضائی،خیابان وحدت چهارم

5-ساعت 18:06 حریق علفزار واقع در شهریار،بلوار رزمندگان،روبروی بهشت رضوان

6-ساعت 19:52 حریق اتاقک متروکه واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی

7-ساعت 21:17 حریق کابل برق واقع در شهریار،کهنز،خیابان قره قوزلو

سه شنبه دوازدهم تیر ماه هزاروچهارصدوسه

 

8-ساعت 02:22 حریق یکباب مغازه جگرکی واقع در شهریار،بلوار آزادگان،جنب بستنی آوازه

 

006367

 

006369

 

006366

 

006365

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf