آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:14 روز سه شنبه دوازدهم تیرماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو  پیکان وانت از مسیراصلی واقع در محور تهران به شهریار،نرسیده به میدان نماز گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امداد گران ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پیکان وانت به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با گاردریل متوقف و منجر به مصدوم شدن دو نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری افراد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و محل تحویل عوامل انتظامی گردید.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

006373

006374

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf