آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 9 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند و ضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

دوشنبه هجدهم تیر ماه هزاروچهارصدوسه

1-ساعت 10:43 ریزش شیشه راه پله طبقه دوم ساختمان متروکه واقع در شهریار،خیابان شهید مطهری،فواصل باقر العلوم و شهید بابائی

2-ساعت 11:32 صید پرنده واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان شقایق هشتم

3-ساعت 11:35 رهاسازی یک قلاده گربه محبوس شده در سقف کاذب یک ساختمان واقع در شهریار،بلوار انقلاب،خیابان شیخلر،بن بست بهارستان

4-ساعت 13:11 حریق کارگاه صنعتی واقع در شهریار،امیریه،بلوار امام رضا(ع)،خیابان شهید سیف الهی

5-ساعت 14:58 بازدید از اتصالات گاز شهری و دودکش وسایل گرمایشی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،فواصل خیابان شقایق سیزدهم و چهاردهم،کوچه گلنوش

6-ساعت 19:04 رهاسازی یک قلاده گربه محبوس شده در کانال کولر واقع در شهریار،وائین،بلوار امام خمینی(ره)،خیابان بعثت ششم

7-ساعت 19:26 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شاهد غربی،کوچه آبشار

8-ساعت 22:18 شکستگی علمک گاز واقع در شهریار،بلوار آزادگان

9-ساعت 22:57 حریق کابل برق واقع در شهریار،خیابان شهید مطهری،نبش کوچه نسیم

 

006410

006411

006412

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf