امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

آتش نشانان شهریار از سقوط کامل یکدستگاه خودروپراید به داخل چاه فاضلاب در فاز یک اندیشه جلوگیری کردند.

ساعت 09:19 صبح روزیکشنبه ششم آبانماه نودوهفت در پی فرو ریختن طوقه چاه در یک مجتمع مسکونی  و گزارش تلفنی ساکنین،ستاد فرماندهی آتش نشانی شهریار زنگ ایستگاه های 301 اندیشه و 101 مرکزی  را به صدا درآورد و امداد گران برای نجات حادثه دیدگان احتمالی عازم محل حادثه واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان سیزدهم شرقی شدند.

در بدو ورود  مامورین مشاهده گردید  کف پارکینگ یک مجتمع مسکونی در محور جلو خودرو پراید  فرو ریخته بود که همین عامل باعث گیر کردن خودرو و ایجاد شکاف بیشتر روی زمین شده بود.

آتش نشانان مستقر در محل با ایمن سازی و مهار نمودن زیر خودرو با استفاده از امکانات و تجهیزات،خودرو فوق را به آهستگی و دقت از روی دهانه چاه خارج کرده تا عمق و سطح گودال ایجاد شده بیش از پیش نشود و پس از این کار بررسی علت حادثه و ایمن سازی بعد از عملیات در دستور کار قرار گرفت.

شایان ذکر است در بررسی های به عمل آمده مشخص شد شکستگی لوله آب و فاضلاب و پارک خودرو بر روی دهانه چاه موجب تخریب طوقه چینی و در نتیجه ریزش قسمت کثیری از دهانه آن شده بود و ضمن محصور نمودن محل با نوار خطر به ساکنین اخطار گردید ضمن تخلیه واحدها سریعا با هماهنگی مهندس ناظر نسبت به ترمیم و تخلیه چاه و بر طرف نمودن آن اقدام نمایند.

خوشبختانه با اقدام به موقع و فنی مامورین آتش نشانی این حادثه مصدومی نداشته است.

8464

8465