آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

صمد آقا محمدی-رئیس ایستگاه 3 اندیشه

مدرک تحصیلی:

 

 

 

ایستگاه 301 اندیشه:

 

شامل گروه :

:: اطفاء حریق

:: امداد و نجات در حوادث های ( آوار برداری ، جاده ای و غیره ... )

:: پشتیبانی عملیات

 

آدرس: فاز یک ، خیابان طالقانی،نبش خیابان آتش نشان

کدپستی: 3168957664

پست الکترونیکی: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

تلفن: 65358600

 

 

کروکی ایستگاه آتش نشانی

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf