آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

محمد افتخاری : رئیس ایستگاه ۸ رضی آباد

محدوده خدماتی: رضی آباد بالا،رضی آباد پائین،محمد آباد،ده بهاء،جاده شهریار به تهران نرسیده به ورودی شهر قدس

مدرک تحصیلی:دیپلم

001012

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf