آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:55 روز سه شنبه بیست و یکم دیماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار نشست کف پارکینگ یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار،شهرک شاهد،خیابان لاله سوم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود  و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کف پارکینگ مجتمع مذکور نشست کرده که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوارخطر توصیه های لازم به ساکنین مجتمع مذکور ارائه گردید.

001994

001995

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf