آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:16 روز دوشنبه بیست و هفتم دیماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن کودک چهار ساله در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،رضی آباد بالا،جنب زمین چمن گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله  امدادگران ایستگاه 8 رضی اباد را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کودک چهار ساله در واحد فوق محبوس شده بود که با تلاش نیروهای امدادی سازمان پس از هماهنگی مربوطه با استفاده از تجهیزات و پس از باز نمودن درب ،کودک مذکور صحیح و سالم تحویل خانواده اش گردید.

002014

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf