آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 ستاد فرماندهی 6557
2 ایستگاه ۸ رضی آباد بالا 7780
3 ایستگاه 701 کهنز 9391
4 ایستگاه 6 شهرک جعغریه 9779
5 ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان 9425
6 ایستگاه 2 امیریه 12298
7 ایستگاه 4 شهریار 11349
8 ایستگاه 3 اندیشه 13534
9 ایستگاه 101 مرکزی 14020
 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf