آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 01:24 بامداد روز شنبه پنجم اسفند ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو  پژو 206 واقع در جاده شهریار به تهران،نرسیده به ورودی شهر قدس،روبروی پلیس راه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو سواری به علتی نامعلوم با یکدیگر برخورد نموده و منجر به واژگونی پژو 206 و مصدوم شدن یک نفر و بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری اقدامات لازم صورت پذیرفت و محل تحویل عوامل مربوطه گردید.

 علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

005942

005943

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:29 روز شنبه پنجم اسفند ماه هزارو چهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن یک شهروند داخل کابین آسانسور واقع در شهریار،کهنز،خیابان چناران گزارش گردید. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 7 کهنز را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین یکی از طبقات متوقف و یک نفر در داخل آن محبوس شده بودند را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و فرد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

001507

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:09 روز چهارشنبه دوم اسفند ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو سواری از مسیر اصلی واقع درشهریار،تقاطع سه سطحه شهید صیاد شیرازی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نموده و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو ساینا به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و منجر به بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده اقدامات لازم صورت پذیرفت و محل تحویل عوامل مربوطه گردید.

005935

005936

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:11 روز چهارشنبه دوم اسفند ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار نشست کف حمام یک منزل قدیمی واقع در شهریار،شهرک جعفریه،کوچه طالقانی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 6 جعفریه را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود  و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کف حمام یک منزل قدیمی نشست کرده که ضمن محصور نمودن محل با نوارخطر توصیه گردید سریعا با هماهنگی مهندسین مربوطه نسبت به ایمن سازی کامل محل اقدام نمایند.

005934

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:00 بامداد روز چهارشنبه دوم اسفند ماه هزار و چهارصدو دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن یک شهروند داخل بالابر واقع در شهریار،رضی اباد بالا،خیابان گلزار شهداء گزارش گردید.

به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 8 رضی آباد را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت مذکور سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع جریان برق،بالابر را با سیستم دستی به حرکت درآورده و فرد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی رهاسازی نمودند.

005932

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf