آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

درخواست بازدید ایمنی اماکن

1-دستور العمل مربوط به سيستم لوله كشی آب آتش نشانی ساختمان ها :


1-1- ساختمان های به ارتفاع سه طبقه روی پيلوت اجرای سيستم آب آتش نشانی با لوله به قطر 5/1 اينچ و نصب جعبه آتش نشانی به صورت يك طبقه در ميان شروع از همكف مي باشد.
2-1-ساختمان ها با ارتفاع بيش از 3 طبقه روی
3-1- متعلقات جبه آتش نشانی برای بندهای (1-1) و (2-1) والو و كوپلينگ 1 اينچ و هوزريل با لوله لاستيكی فشار قوی و سرنازل شير دار سه حالته می باشد.
4-1- سيستم لوله كشی آب آتش نشانی سالن های اجتماعات ، انبارها ، واحد های تجاری و صنعتی زير نظر كارشناسان آتش نشانی انجام شود نصب جعبه F جنب در و خارج از ساخت با متعلقات لوله نواری و داخل سالن ها با متعلقات لوله لاستيكی فشار قوی و هوزريل صورت گيرد حداكثر فاصله جعبه F از يكديگر سي متر. ( نصب جعبه F با متعلقات لوله نواري، داخل سالن بر حسب نشر كارشناسي آتش نشاني )
5-1-امتداد لوله اصلي آب نشاني از پشت بام تا پائين ترين ارتفاع ساختمان ( كد روي فونداسيون) و اتصال آن به آب شهر و منبع ذخيره هوائي آب آتش نشاني مستقر در پشت بام ضروري است سايز لوله اصلي و ظرفيت منبع نظر كارشناس آتش نشاني و دبي خروجي براي مدت 10 دقيقه تا زمان رسيدن نيروي عملياتي آتش نشاني در نظر گرفته مي شود و در نظر گرفتن پمپ با رله اتوماتيك جهت تامين حداقل 3 اتمسفر فشار براي هر يك از سر نازل ها.
6-1-انبارها، واحدهاي صنعتي، توليدي ضروري است مجهز به استخر آب با ظرفيت متناسب با محل و چاه و سيستم پمپاژ با رله اتوماتيك باشند و در نظر گرفتن ژنراتور برق اضطراري جهت مواقع ضروري و قطع برق (زير نظر كارشناس آتش نشاني )
7-1- هيدرانت آتش نشاني (شير ايستاده آتش نشاني ) براي مجتمع هاي مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري زير نظر كارشناس آتش نشاني مشخص مي گردد.
8-1-سيستم آب افشان اتوماتيك ئ دستي ( سيستم اسپرينكلر) زير نظر كارشناسان آتش نشاني مشخص مي گردد.
9-1- سيستم لوله كشي آب آتش نشاني بصورت خشك زير نظر كارشناسان آتش نشاني مشخص مي گردد.

2-دستور العمل مربوط به استخر و محوطه استخر :


1-2- موتورخانه و مشعل ها خارج از محوطه استخر مستقر گردند.
2-2-سيستم برق تا ارتفاع 2/2 متر بصورت 12 ولت و عدم بهره برداري از 220 ولت و از ارتفاع بالاي 2/2 متر در صورت استفاده از 220 ولت از نوع حفاظت شده و مجهز به كليد FI مستقل باشد.
3-2- در نظر گرفتن روشنائي اضطراري 12 ولت تغذيه از باتري با شارژر و رله اتوماتيك
4-2- جداسازي محوطه استخر بوسيله در قفل دار سوئيچي از ديگر قسمت هاي ساختمان ضروري مي باشد.
5-2- در بالا و اطراف سكوي شيرجه (دايو ) تا فاصله حداقل به 3 متر عدم بهره برداري از برق 220 ولت و از ولتاژ حداكثر 12 ولت بهره برداري شود.
6-2- كليه شيشه هاي مشرف به استخر و رختكن از نوع سكوريت انتخاب گردد.
7-2- كف سازي محوطه استخر لغزنده نباشد.
8-2- سيستم گرمايشي بصورت حرارت مركزي تغذيه گردد.

3-دستورالعمل مربوط به خاموش كننده دستی و چرخ دار آتش نشانی :


1-3-نصب خاموش كننده 6 كيلويي دي اكسيد كربن (CO2 ) مجاور تابلو اصلي برق ضروري است
2-3- نصب خاموش كننده پودر و گاز درجه دار جنب در موتورخانه و انباري ها و داخل هر واحد تجاري ضروري است .
3-3- سيستم اطفاء حريق اتوماتيك زير نظر كارشناسان آتش نشاني مشخص گردد.
4-3- تعداد و نوع خاموش كننده هاي دستي و چرخ دار توسط كارشناسان آتش نشاني در مرحله پاياني كار مشخص گردد.

4-دستورالعمل مربوط به موتورخانه تاسيسات :


1-4- در نظر گرفتن در فلزي و آستانه زير در براي موتورخانه
2-4- در نظر گرفتن تهويه به تناسب حجم موتورخانه
3-4-كليه ديگ هاي تحت فشار داراي سوپاپ اطمينان باشند
4-4- سيم كشي هاي برق بصورت توكار يا از داخل لوله مخصوص عبور نمايند.
5-4- روشنائي ها از نوع مخصوص حفاظ دار باشند.
6-4-موتورخانه تاسيسات به تجهيزات ايمني و آتش نشاني زير نظر كارشناس مجهز گردند.
7-4-مجهز به كف شوي باشد
8-4- حداقل 3-1 فضاي موتورخانه بصورت فضاي پرت منظور شود.
9-4- ضوابط مربوط به موتورخانه تاسيسات
1-9-4- طراحي موتورخانه تاسيسات خارج از زيربنا و در صورت عدم امكان ، مجاور يك جبهه به فضاي آزاد با پنجره به فضاي آزاد در نظر گرفته شود.
2-9-4- موتورخانه تاسيسات در جوار چاه آسانسور، دستگاه پله و سالن اجتماعات قرار نگيرد و در صورت عدم امكان ، ديوار مشترك بين آنها مقاوم حريق باشد.
3-9-4- داكت مستقل براي لوله هاي تاسيسات كابلهاي برق و دودكشها در نظر گرفته شود.

5- دستورالعمل ايمنی در مورد ، لوله های دودكش ساختمان :


1-5-در نظر گرفتن لوله دودكش مجزا جهت هر منبع حرارتي تا پشت بام
2-5-نصب كلاهك (H) بر روي لوله هاي دودكش در پشت بام
3-5-سايز لوله هاي دودكش براي هر منبع حرارتي به شرح ذيل در نظر گرفته شود
4-5- بخاري گازي معمولي ، هود آشپزخانه : قطر داخلي لوله دودكش 10 سانتي متر
5-5-شومينه، پكيج، آبگرمكن ، داخلي لوله دودكش 15 سانتي متر
توجه: زير 60متربنا محل بايد به سيستم حرارت مركزي مجهز باشد
6-5- جهت ديگر منابع حرارتي با نظر مهندس تاسيسات لوله يا كانال با سايز متناسب در نظر گرفته شود.
7-5-هر بخاري و يا ساير وسايل گاز سوز بايد به يك دودكش مجزا مجهز گردد.
8-5- انتهاي كليه دودكش ها بايستي حداقل 1 متر از سطح پشت بام بالاتر بوده و از ديواره هاي جانبي نيز حداقل 1 متر فاصله داشته باشد
9-5-به هيچ عنوان نميتوان از درز اتقطاع براي خروج لوله هاي دودكش استفاده كرد.

6-دستورالعمل ايمنی در خصوص نصب پله فرار (بصورت رفت و برگشت ) :


1-6-مسير دسترسي به پله فرار از داخل اتاق خوابها، انباريها و ... كه درب آنها در معرض قفل شدن باشد نبايستي در نظر گرفته شود.
2-6-درب پله فرار بايستي بطرف پله فرار باز گردد
3-6-حداقل يك ضلع پله فرار به هواي آزاد مرتبط باشد
4-6-به طرف پله فرار و تا فاصله يك متري فرار هيچگونه پنجره باز نگردد
5-6-در مسير خروج ، علائم خروجي اضطراري نصب گردد.
6-6-پله فرار بايستي از پشت بام تا طبقه همكف ادامه يابد.
7-6- ارتفاع هر پله حداكثر 18 سانتي متر و پاخور (كف پله) حداقل 28 سانتي متر در نظر گرفته شود .
8-6- عرض پله ها و پاگردها و مسير راه خروج نبايد در هيچ قسمت از طول مسير كاهش يابد.
9-6- دستور العمل مربوط به دستگاه پله اضطراري
1-9-6- ديوارهاي مسير دسترسي اضطراري و دستگاه پله اضطراري خود ايستا بدون هيچگونه منفذ باشد ( بجز پنجره هاي مشرف به فضاي آزاد ) و به در دود بند خود بسته شو مجهز گردد و نصب كوپل طلق دار همراه با فن مناسب در سقف دستگاه پلكان و جانپناه دستگاه پلكان مشرف به نورگير به ارتفاع حداقل 5/1 متر اجراء و نصب روشنائي اضطراري 12 ولت تغذيه از باتري با شارژ و رله اتوماتيك.
2-9-6- نصب علائم راهنما جهت مشخص نمودن شماره طبقه مسير خروج در ارتفاع حداكثر 8/1 متر از كف تمام شده با مشخصات ذيل :
بصورت نوردار با روشنائي 12 ولت تغذيه از باتري با شارژر و رله اتوماتيك يا شبرنگ متناسب با مسير خروج.

7-دستورالعمل مربوط به جان پناه ، داكت و نورگير و بازشوها :


1-7-احداث جانپناه با ارتفاع حداقل 80 سانتيمتر از كف تمام شده اطراف پشت بام ، تراس، بالكن ، دستگاه پله ، اطراف داكت هاي واقع در پشت بام ، پرتگاه ها و پشت بام ساختمان هاي 6 طبقه به بالا موزايك فرش شود و از آسفالت و ايزوگام استفاده نشود.
2-7-استفاده از شيشه يا اشياء برنده جهت حفاظ جانپناه مجاز نمي باشد و در صورت استفاده از نرده حفاظ ها بصورت عمودي و با فاصله حداكثر 10 سانتيمتر از يكديگر باشد.
3-7-استفاده از كوپل طلق دار به جاي شيشه در قسمت نورگير بالاي خرپشته
4-7-در صورتيكه جهت نورگير سقف خرپشته از شيشه استفاده گرديده بايستي زير نورگير از قسمت داخل توري مناسب نصب گردد.
5-7- ديوارهاي جانبي داكت ها مقاوم حريق و بدون درز اجرا گردد.
6-7- پنجره دامت هاي نورگير: از خط الراس تلاقي دو ديوار جانبي با فاصله حداقل يك متر، فاصله دو پنجره مجاور حداقل يك متر، زير پنجره ها با ارتفاع حداقل 5/1 متر از كف تمام شده ، شيشه ها دوجداره و شيشه داخلي از نوع سكوريت 6 ميليمتري ، پنجره آشپزخانه ثابت ، حداقل مساحت نورگيري براي ساختمان هاي تك واحدي 4 متر مربع و براي ساختمان هاي چند واحدي 7 مترمربع با در نظر گرفتن فرمول :
S=N*0.3 R*0.2K
S = مساحت ، N = تعداد طبقات R = پنجره غير از آشپزخانه ، K = تعداد پنجره آشپزخانه
7-7- در صورت استفاده از شيشه جهت رفع مشرفيت ، شيشه ها بصورت فيكس باشد در قالب فلزي با دوربندي كامل و نوار دور شيشه نصب شوند و در صورت استفاده از شيشه سكوريت بطور اصولي و با استحكام لازم در محل خود مستقر گردد.
7-8- عدم استفاده از شيشه در قسمت كتيبه بالاي درب اصلي ورودي به واحدها.

8-دستورالعمل مربوط به آسانسور :


1-9-رعايت كليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور
2-9- عدم عبور هرگونه لوله هاي تاسيسات آب سرد ، گرم ، دودكش ها، لوله هاي گاز و كابل هاي برق از داخل چاه آسانسور( بجز تجهيزات آسانسور)
3-9-نصب قفل سويچي روي دريچه زير كف موتورخانه و در اتاق موتورخانه آسانسور
4-9- نصب مشبك فلزي با خانه هاوي به ابعاد 2*2 سانتيمتر روي پنجره و روزانه هاي اتاق موتورخانه آسانسور
5-9- كابين آسانسور به در، آيفون ثابت روي بدنه بدون گوشي ، متحرك ، زنگ خطر ، تهويه ، روشنايي 12 ولت تغذيه از باتري با شارژر رله اتوماتيك مجهز گردد.
6-9-در نظر گرفتن تجهيزات كامل ايمني آسانسور ( از قبيل گاورنر، پاراشوت ، ميكروسوئيچ هاي كنترل كننده )
7-9-ديوارهاي جانبي چاه آسانسور خود ايستا و مقاوم حريق بدون هيچگونه روزنه اجرا گردد
8-9-در نظر گرفتن چاه ارت و اتصال اسكلت فلزي چاه ، كابين ، قاب وزنه ، تجهيزات موتورخانه و كليه قسمت ها به سيستم ارتينگ با مقاومت حداكثر 5 اهم.
9-9-اخذ تاييد از شركت بازرسي و كيفيت و استاندارد ايران.
9-10- نصب تابلو هشدار دهنده داخل كابين با مشخصات ذيل :
ابعاد 30*20 سانت- زمينه آبي رنگ و نوار شبرنگ سبز به عرض يك سانت در پيرامون تابلو- نوشته متن به رنگ سفيد.
متن تابلو : در زمان حريق به هيچ عنوان از آسانسور استفاده نگردد.

10-ضوابط مربوط به آسانسور :


1-10- آسانسور خارج از مركز دستگاه پله طراحي گردد لذا راهرو طبقات بايد توسط دربهاي ضد گسترش حريق محفوظ گرد تا از نفوظ دود و آتش به چاه آسانسور به عنوان دودكش جلوگيري شود .
2-10-چاه آسانسور تا روي فونداسيون ساختمان امتداد يابد و به يا در صورت قرار داشتن فضاي آزاد زير چاهك آسانسور، يك ستون زير ضربه گيرهاي چاهك با تامين ايستائي پنج هزار نيوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود.
3-10- ابعاد مفيد چاه آسانسور حداقل 150*150 سانتيمتر باشد .
4-10- در چاه آسانسور داخل موتور خانه تاسيسات قرار نگيرد
5-10- در نظر گرفتن اطاق مستقل براي موتورخانه آسانسور، دريچه به ابعاد حداقل 80*60 سانتيمتر زير كف موتور خانه روي ديوار جانبي با بازشو به بيرون.
6-10- هرگونه بازشو (روزنه ، دريچه ) به چاه آسانسور بجز در ورودي به چاه و دريچه مورد بند 5-4 غير مجاز است.
7-10- نصب و اجراي دستگاه black out
8-10- رعايت كليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور.

12-حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب :


1-12- قبل از آغاز عمليات حفاري چاه ها و مجاري آب فاضلاب به ويژه در حفر چاه ها و مجاري آب فاضلاب به ويژه در حفر چاه هاي دستي ، بايد بررسيهاي لازم در خصوص وجود و كيفيت موانعي از قبيل قنوات قديمي ، فاضلابها ، پي ها ، جنش خاك لايه هاي زيم نو تاسيسات مربوط به آب ، برق ريال گاز ، تلفن و نظاير آن به عمل آيد و در صورت لزوم با سازمانها ذيربط تماس برقرار گردد ، محل حفاري نيز بايد طوري تعيين شود كه به هنگام كار، خطر ريزش يا نشت قنات و فاضلاب مجاور يا برخورد با تاسيسات ياد شده وجود نداشته باشد.
2-12-به منظور ايجاد تهويه كافي د عمليات حفاري چاه ها و مجاري آب و فاضلاب ، بايد هر نوع گاز، گرد و غبار و مواد آلوده كننده ديگر كه براي سلامتي افرا مضر است ، به طريق مقتضي از محل كار خارج شود و در صورت لزوم بايد كارگران به ماسك و دستگاه هاي تنفسي مناسب مجهز شوند تا همواره هواي سالم به آنها برسد.
3-12- كليه افرادي كه فعاليت آنها با عمليات حفاري چاه ها و مجاري آب و فاضلاب مرتبط است بايد متناسب با نوع كار از وسايل حفاظت فردي استفاده نمايند.
4-12- مقني قبل از ورود به چاه براي عمليات چاه كني ، بايد طناب نجات و كمربند ايمني را بخود بسته و انتهاي آزاد طناب را در بالاي چاه در نقطه ثابتي محكم نموده باشد.
5-12- پس از خاتمه كار روزانه ، دهانه چاه ها با صفحات مشبك مقاوم و مناسب و مطمئن پوشانده شود.

13-دستور العمل مربوط به برق و روشنائی اضطراری ساختمان :


1-13-سيستم برق بر اساس مبحث 13 مقررات ملي ساختمان ايران رعايت گردد
2-13-تابلوي، برق مجاور در اصلي داخل واحد در نظر گرفته شود.
3-13-تابلوي برق حداقل مجهز به فيوز مينياتوري مستقل براي سرويس بهداشتي ( حمام و توالت ) –آشپزخانه – سالن- اطاق خواب ها- كولر ... باشد
4-13-هر يك از تابلوهاي برق به كليد قطع برق در صورت نشت جريان (fi ) مجهز گردد
5-13-كابلها و لوله هاي سيستم برق از داكت هاي مستقل يا داخل ديوار عبور نمايند.
6-13-در نظر گرفتن سيستم ارتينگ و صاعقه گير
7-13- در نظر گرفتن روشنائي 12 ولت تغذيه از باتري با شارژ و رله اتوماتيك براي دستگاه پله و مسير اضطراري ، كابين آسانسور، زيرزمين هاي فاقد نور طبيعي ، سالن اجتماعات ، موتورخانه ، مجتمع هاف واحدهاي تجاري، مجتمع هاي تجاري، بيمارستان ها ، كتابخانه ها و موزه ها و هتل ها ...
8-13- سيستم برق اماكن مرطوب از قبيل استخر و محوطه مربوط از كف تمام شده تا ارتفاع 2/2 متر بصورت 12 ولت و عدم بهره برداري از 220 ولت و از ارتفاع بالاي 2/2 متر در صورت بهره برداري از 220 ولت از نوع حفاظت شده در نظر گرفته شود.

14-دستورالعمل مربوط به دستگاه پله اضطراری :
1-14-ديوارهاي مسير دسترسي اضطراري و دستگاه پله اضطراري خود ايستا بدون هيچگونه منفذ باشد ( بجز پنجره هاي مشرف به فضاي آزاد ) و به در دود بند خود بسته شو مجهز گردد و نصب كوپل طلق دار همراه با فن مناسب در سقف دستگاه پلكان و جانپناه دستگاه پلكان مشرف به نورگير به ارتفاع حداقل 5/1 متر اجراء و نصب روشنائي اضطراري 12 ولت تغذيه از باتري با شارژ و رله اتوماتيك
2-14- نصب علائم راهنما جهت مشخص نمودن شماره طبقه مسير خروج در ارتفاع حداكثر 8/1 متر از كف تمام شده با مشخصات ذيل :
بصورت نوردار با روشنائي 12 ولت تغذيه از باتري با شارژر و رله اتوماتيك يا شبرنگ متناسب با مسير خروج .

15-دستورالعمل ايمنی خاموش كننده های دستی :


در كليه ساختمانهاي مسكوني نصب خاموش كننده در قسمتهاي ذيل الزامي مي باشد
1-15- واحدهاي مسكوني : هر كدام يكدستگاه خاموش كننده دي اكسيد كربن چهار كيلويي
2-15- تابلوهاي برق اصلي : نصب يكدستگاه خاموش كننده دي اكسيد كربن شش كيلويي
3-15- پاركينگ ها و زيرزمينها : به ازاي هر 100 مترمربع نصب يكدستگاه خاموش كننده پودري شش كيلويي
4-15- موتورخانه ها : نصب خاموش كننده پودري و دي اكسيد كربن (تعداد و ظرفيت خاموش كننده ها توسط كارشناسان آتش نشاني در مرحله پايانكار تعيين مي گردد)

16-دستورالعمل ايمنی در خصوص پلكان عمومی:


1-16-پلكان عمومي با درب ايزوله دود خود بسته شو از ساير بخش ها مجزا شود.
2-16-عرض پله ها و پاگردها نبايد در هيچ قسمت از طول مسير كاهش يابد.
3-16-اطراف پلكان عمومي ابتدا سيمان اندود و سپس گچكاري گردد . (بهتر است ديواره هاي اطراف پلكن با مصالح بتن آرمه اجرا گردد )
4-16- ارتفاع هر پلكان 17 سانتي متر در نظر گرفته شود .
5-16- پاخور( پلكان) 30 سانتي متر در نظر گرفته شود.
6-16- حداقل عرض مفيد پلكان 110 سانتي متر و در صورتيكه تعداد واحدها در ساختمان از 10 واحد بيشتر باشد بايستي حداقل عرض پله 140 سانتي متر در نظر گرفته شود.
7-16-در قسمت خرپشته پلكان عمومي بايستي حداقل سه طرف پنجره نصب و بر روي يكي از پنجره ها تهويه مناسب تعبيه گردد.
8-16-ارتفاع نرده پلكان عمومي حداقل 80 سانتي متر و فاصله حفاظ ( عمومي ) داخل آن بايستي حداكثر 10 سانتي متر در نظر گرفته شود .
9-16- استفاده از كوپل طلق دار به جاي شيشه در قسمت نور گير بالاي خرپشته
10-16-در صورتيكه جهت نورگير سقف خر پشته از شيشه استفاده گرديده بايستي زير نورگير از قسمت داخل توري مناسب نصب گردد.
11-16- در صورتيكه تعداد واحدهاي هر طبقه در ساختمان از چهار واحد تجاوز نمايد ، بايستي پلكان دوم نيز در ساختمان طراحي و اجرا گردد.

17-دستورالعمل ايمني سيستم اعلام حريق اتومات:


1-17- در كليه ساختمان هاي اقامتي ، تجاري و اداري مسكوني ( بيش از 12 واحد و يا ارتفاع بيش از 18 متر مربع) و سينماها و كتابخانه ها و .. نصب سيستم اعلام حريق اتومات الزامي مي باشد ( نقشه هاي اجرايي آن تا مرحله سفتكاري ساختمان ، بايستي به تاييد كارشناسان سازمان آتش نشاني برسد )
2-17-سيستم اعلام حريق بايستي در كليه قسمتهاي ساختمان نصب گردد
3-17- دستگاه مركزي( كنترل پنل )و آژير در ساختمان هاي اقامتي بايستي در قسمت پذيرش نصب گردند و در ساختمان هاي مسكوني دستگاه مركزي در پيولت و آژير در مابين طبقات نصب گردد ( در صورتيكه ساختمان اداري سرايدار باشد بهتر است دستگاه مركزي در محل استقرار سرايدار نصب گردد )
4-17- اين سيستم بايد طوري طراحي گردد كه در موقع قطع برق ، قادر به ادامه كار باشد
5-17-علاوه بر سيستم فوق بايستي شاسي اعلام حريق دستي نيز در طبقات نصب گردد
6-17- در زيرزمينهاي (بيش از 185 مترمربع زير بنا با كاربري پاركينگ و انباري مسكوني ) بايستي اين سيستم نصب گردد.
7-17- نوع دتكتورها بايستي متناسب با محل در نظر گرفته شوند.

18- دستورالعمل مربوط به سيستم اعلام حريق :


1-18- هر يك از ساختمان ها كه نياز به راه دسترسي اضطراري يا پله اضطراري داشته باشند ساختمان هاي صنعتي ، انبارها ، عمومي، اداري سينماها و سالن هاي اجتماعات ، مراقبتي ، درماني، اقامتي ، عمومي ، مجتمع هاي تجاري و اماكن پر مخاطره .
2-18- قبل از اجراء ضروري است طرح سيستم اعلام حريق به تاييد سازمان آتش نشاني برسد
3-18- نصب تابلو هشدار دهنده در محدوده ورودي اصلي ساختمان در معرض ديد با مشخصات ذيل :
- ابعاد 30*40 سانت زمينه آبي و نوار شبرنگ سبز به عرض يك سانت در پيرامون تابلو
- نوشته متن به رنگ سفيد
- متن تابلو : به محض شنيدن آژير عمومي اعلام حريق در اسرع وقت با حفظ خونسردي محل واحد خود را ترك نموده و از مسير دستگاه پله از ساختمان خارج گرديد.


19-دستورالعمل مربوط به نازك كاري و دكوراسيون داخلی ساختمان :
1-19-عدم استفاده از مواد قابل اشتعال( از قبيل موكت) داخل راهروها و دستگاه پله اضطراري و يا ايستگاه هاي ورودي واحدها و سقف.
2-19- عدم استفاده از مواد قابل اشتعال جهت دكوراسيون و نازك كاري سالن هاي اجتماعات ،‌سينماها و راه هاي دسترسي اضطراري در كليه ساختمان ها.

20-ضوابط مربوط به مسير و دستگاه پله اضطراری :


1-20-حداكثر ارتفاع ساختمان 30 متر يا 9 طبقه روي پيلوت دستگاه پله اصلي بعنوان دستگاه پله اضطراري مد نظر قرار گيرد ، به نحوي كه دستگاه پله از ايستگاه مشترك ورودي واحدها و آسانسور در طبقات كاملاً جداسازي گردد.
مساحت ايستگاه مشترك (‌سه متر مربع + يك متر مربع * تعداد واحدها در طبقه ) با مصالح ساختماني و درب ايزوله دود خود بسته شو جداسازي گردد.
2-20- از ارتفاع بيش از 30 متر يا بيشتر از 9 طبقه روي پيلوت ضروري است دو دستگاه پله بنحوي در نظر گرفته شود كه در طبقات به يكديگر راه داشته باشند يكي از دستگاه پله ها با فاصله از دستگاه پله ديگر و در ضلع مجاور فضاي آزاد بوده و به در ايزوله دود خود بسته شو مجهز گردد.
3-20-ساختمان هاي با 3 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 8 واحد ، ساختمان هاي با 4 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 6 واحد و ساختمان هاي با 5 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 3 واحد و ساختمان هاي 6 طبقه روي پيلوت و بيشتر حتي با يك واحد در هر طبقه مشمول بند 1-20 مي شوند.
4-20-براي ساختمان هاي خاص طبقه نظر كارشناس سازمان آتش نشاني.
5-20-حداقل تعداد خروجي هاي مورد نياز براي فضاي هاي بزرگ ( سالن اجتماعات ، سينماها و غيره ) و همچنين حداقل عرض خروجي ها مطابق جدول زير محاسبه گردد:

21- دستورالعمل مربوط به نمای سنگ و شيشه :


1-21-شيشه از نوع سكوريت باشد
2-21-از پشت نما داخل ساختمان در قسمت داخل واحدها در هر طبقه از كف تمام شده اجراي جان پناه با مصالح ساختماني به ارتفاع حداقل 80 سانتيمتر ضروري است.
3-21- ضخامت شيشه متناسب با ابعاد شيشه در نظر گرفته شده و براي فرم شيشه هر شش متر ارتفاع يك ژوئن دو سانتي اجراء گردد.
4-21-هر سه متر ارتفاع سنگ روي نيشي قرار گيرد و اسكوپ كامل شود.
5-21- فرم شيشه محكم و فيكس اجراء گردد.
6-21-سنگ هاي روي درپوش ها كاملاً رولپلاك گردند.
7-21-در محل تقاطع ديوارهاي جدا كننده با فرم نماي شيشه به منظور ممانعت گسترش حريق از دو فضاي مجاور به يكديگر از پشت نماي شيشه به عرض حداقل يك متر با مصالح ساختمان مقاوم حريق احداث گردد.
8-21- فضاهای جدا از يكديگر واقع در پشت نمای شيشه ، نسبت به يكديگر با مصالح ساختمانی غير قابل اشتعال كاملاً جداسازی شوند.

 

دانلود دستورالعمل بازدید ایمنی اماکن - آتش نشانی شهرداری شهریار

دانلود دستورالعمل بازدید ایمنی اماکن

برای دریافت هر شماره از نشریه «ناجیان 125» بر روی آن کلیک کنید

گردآوری : آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار
شماره 30

شماره 29


شماره 28

شماره 27

شماره 26

شماره 25

شماره 24

شماره 23

شماره 22

شماره 21

شماره 20

شماره 19

شماره 18

شماره 17

شماره 16

شماره 15

شماره 14

شماره 13

شماره 12

شماره 11

شماره 10

شماره 9

شماره 8

شماره 7

شماره 6

شماره 5

شماره 4

شماره 3

شماره 2

شماره 1

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf