آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:08 روز جمعه بیست و چهارم دیماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برق گرفتگی یک قلاده گربه در ترانس برق واقع در شهریار،فاز دو مخابرات،خیابان امام علی(ع)،نبش کوچه هوشمند گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 7 کهنز را  با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل فوق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک قلاده گربه در محل فوق دچار برق گرفتگی شده  که با همکاری امداد برق پس از قطع کامل جریان برق از محل مذکور خارج شد.

002007

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf