آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:36 روز یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه هزاروچهارصدوسه  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کارگاه چوب بری واقع در شهریار،بلوار شهیدان مداحی،روبروی ورودی امیریه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 2 امیریه را با امکانات و تجهیزات کامل  راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید  کارگاه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

006090

006091

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:12 بامداد روز دوشنبه بیستم فروردین ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق لوله گاز شهری واقع در شهریار،اسد آباد،خیابان طالقانی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 7 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گرید ترکیدگی لوله گاز از المک منجر به نشت گاز شهری و حریق گردیده بود که ضمن اطفاء توسط آتش نشانان با همکاری عوامل اداره گاز با بستن شیر اصلی از نشت گاز جلوگیری بعمل تا نسبت به ترمیم و یا تعویض لوله اقدام گردد.

006081

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:59 روز شنبه هجدهم فروردین ماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کامپوزیت پاساژ ولیعصر(عج) واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،کوچه شهید موسی لو گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 4 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کامپوزیت فوق و مقداری ضایعات پشت آن به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان با رعایت کامل نکات ایمنی حریق به طور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

006080

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:11  روز شنبه هجدهم فروردین ماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آلاچیق واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،خیابان شهید بهروز فاطمی مقدم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آلاچیق مذکور به علتی نامعلوم در حیاط یکباب منزل مسکونی طعمه حریق شده که  قسمتی از حریق توسط ساکنین کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

006078

006079

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:33 روز چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه فست فود واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید نیامالی،فواصل خیابان گلزار و شاهد شرقی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق از قسمت اجاق گاز طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط مالک کنترل و با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

006070

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf