آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:26 روز یکشنبه پنجم تیرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 واقع درشهریار،جنب میدان حافظ گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که بخشی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفا کامل توصیه های لازم به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 08:52،16:21 روز شنبه چهارم تیرماه هزاروچهارصدویک طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق پیک نیک  در دو نقطه شهر به ترتیب واقع در 1-شهریار،رضی آباد بالا،کوچه شهید رهگذر2-شهریار،بلوار انقلاب،پشت مرکز تصویر برداری جام جم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ ایستگاه های 8 رضی آباد و 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل های فوق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیلندرهای پیک نیک به علت نقص فنی در سوپاپ اطمینان طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش وافزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

003691

003692

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:51  بامداد روز شنبه چهارم تیرماه هزارو چهارصد و یک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار مبنی بر خارج شدن دود در یکباب مغازه واقع در شهریار،وائین خیابان میلاد هفتم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل فوق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه مذکور به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که  با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

003682

003683

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:26 روز جمعه سوم تیر ماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار،شهرک شاهد،خیابان یاس شرقی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

در بدو ورود آتش نشانان مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

003679

003680

003681

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:06 روز جمعه سوم تیر ماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق در بالکن یک واحد مسکونی واقع درشهریار،خیابان طالقانی،کوچه دوکوهه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 4 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک عدد مبل در محل فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

003688

003689

003690

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf