آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

طی سه روز گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 23 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

شنبه ششم خرداد ماه هزارو چهارصد ودو

1-ساعت 08:13 رها سازی یک قلاده گربه از زیر کابینت آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فازیک اندیشه،شهرک مریم،خیابان حافظ یکم

2-ساعت 14:43 رهاسازی یک قلاده گربه از درز انقطاع واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان ارغوان چهاردهم

3-ساعت 18:54 حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 که منجر به مصدومیت راننده گردید واقع در شهریار،خیابان شهید مطهری،بعد از رستوران ارکیده

4-ساعت 22:33 حریق حاشیه باغ واقع در شهریار،رزکان،کوچه گلستان

یکشنبه هفتم خرداد ماه هزارو چهارصد ودو

5-ساعت  01:00 همکاری با نیروی انتظامی و بازگشائی درب ضد سرقت یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،میدان جزیره،نبش خیابان فردوسی

6-ساعت  12:35 نجات شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،بلوار شهدا،مجتمع اداری-تجاری آتش نشانی شهریار

7-ساعت  15:50 حریق یک اصله درخت واقع در شهریار،ورودی فاز یک اندیشه

8-ساعت 16:03 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،وائین،بلوار جویبار،نبش کوچه مهستان

9-ساعت 16:31 رها سازی یک حلقه انگشتر از انگشت دست محصلی پانزده ساله با مراجعه حضوری به ایستگاه 2 امیریه

10-ساعت 19:24 حریق کابل برق داخل کوچه واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،کوچه شهید ثمری

11-ساعت  20:44 حریق کابل برق داخل کوچه واقع در شهریار،خیابان شهید عباس آبیاری،کوچه شهید مهر پرور

دوشنبه هشتم خرداد ماه هزارو چهارصد ودو

12-ساعت 01:45 نجات دو شهروند محبوس شده در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،خیابان ارتش،مجتمع الماس دوم

13-ساعت  08:05 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،چهار راه مخابرات،خیابان شهید بهشتی غربی

14-ساعت  10:18 حریق تابلو برق یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار مدرس،خیابان شقایق دوم

15-ساعت  12:35 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،بلوار انقلاب،بلوار نواب صفوی،خیابان شهید عباسی

16-ساعت  12:53  نجات شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،بلوار انقلاب،فواصل میدان امام خمینی(ره) و شهید بابائی

17-ساعت 12:53 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،شهرک شاهد،روبروی خیابان فرهنگ چهارم

18-ساعت 18:53 حریق موتور سیکیلت چهار چرخ واقع در شهریار،امیریه،ورودی پارک امیر کبیر

19-ساعت 19:07 نجات شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،خیابان شهید چمران

20-ساعت  20:38 حریق علفزار واقع در جاده شهریار به باغستان

21-ساعت  22:12 رهاسازی  پای کودک از پل آهنی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارغوان دوازدهم

سه شنبه نهم خرداد ماه هزارو چهارصد ودو

22-ساعت  02:09 نجات شهروند محبوس شده در حمام یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار شهید دنیا مالی،خیابان ارغوان ششم

23-ساعت  03:02 حریق ضایعات چوب و پلاستیک واقع در حاده شهریار به کرج،پشت خدمات موتوری شهرداری شهریار

005051

005052

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 48 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 13 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امدادرسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

پنجشنبه چهارم خرداد ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 09:27 خانمی حدودا 35 ساله واقع در شهریار،شهرک A.S.P به علت مشکلات حانوادگی خود را داخل واحد محبوس نموده بود که ضمن هماهنگی با عوامل انتظامی و.... درب واحد بازگشائی و فرد مذکور تحویل خانواده اش گردید.

2-ساعت 10:54 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان ارعوان چهارم،بن بست جهان آرا

3-ساعت 13:57 حریق ضایعات واقع در شهریار،بلوار امیر کبیر،روبروی تالار باغ گیلاس

4-ساعت 15:11 نجات شهروندان(6 نفر) محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان درختی،خیابان ولایت

5-ساعت 21:09 سقوط شاخه یک اصله درخت بر روی یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار،محمد آباد،خیابان قمر بنی هاشم

6-ساعت 21:58 سقوط کانال کولر بر روی درخت واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،ابتدای خیابان شقایق سیزدهم

7-ساعت 22:00 نجات شهروندان (2 نفر) محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،نبش خیابان کوثر دوم

8-ساعت 23:04 حریق هواکش کباب پز آشپزخانه رستوران واقع در شهریار،میدان فجر

جمعه پنجم خرداد ماه هزاروچهارصدودو

9-ساعت 01:13 نجات شهروند محبوس شده در سرویس بهداشتی یک واخد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،حیابان ارغوان چهارم

10-ساعت 09:59 نجات شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،خیابان استاد شهریار،خیابان توحید جنوبی

11-ساعت 10:10 حریق علمک گاز واقع در شهریار،بلوار شهید مداحی

12-ساعت 12:05 انحراف یکدستگاه خودرو پراید از مسیر جاده با پنج مصدوم واقع در شهریار،خیابان علامه طباطبائی،کوچه پوریای ولی که ضمن هماهنگی با عوامل اورژانس و انتظامی اقدامات لازم صورت پذیرفت.

13-ساعت 20:14 حریق مقداری ضایعات داخل گاراژ واقع در شهریار،ابتدای خیابان آهنگران

005050

005049

005047

005048

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امدادرسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

سه شنبه دوم خرداد ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 15:10 رها سازی یک قلاده گربه از ارتفاع واقع در شهریار،بلوار انقلاب،بلوار نواب صفوی،فواصل خیابان عباسی و سمیه

2-ساعت 15:49 حریق کابل برق و سرایت آتش به یک اصله درخت واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار مدرس،خیابان شقایق یکم

3-ساعت 23:52 رها سازی یک حلقه انگشتر از انگشت دست محصلی 16 ساله با مراجعه حضوری به ایستگاه 3 اندیشه

چهارشنبه سوم خرداد ماه هزاروچهارصدودو

4-ساعت 02:28 بازگشائی درب یک واحد مسکونی با هماهنگی عوامل مربوطه و نجات دو خانم واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارغوان پانزدهم

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 48 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 12 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امدادرسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 18:25 رها سازی سه قلاده گربه از دو دستگاه خودرو سواری(پژو پارس و پیکان وانت) واقع در شهریار،وائین،بلوار امام خمینی(ره)،خیابان بعثت سوم

2-ساعت 19:44 نجات هفت نفر از شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،خیابان شهید کیانی

3-ساعت 21:31 رها سازی سر یک قلاده سگ محبوس شده در ظرف فلزی ضایعات روغن واقع در شهریار،جاده رزکان به دینارآباد،کوچه پگاه

جمعه بیست و نهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

4-ساعت 01:13 نجات دو شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان ارغوان سیزدهم

5-ساعت 08:35 بازگشائی درب منزل با هماهنگی عوامل مربوطه و نجات مردی 65 ساله واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان شقایق چهارم،کوچه جاوید

6-ساعت 12:03 ریزش سنگ نمای پشت یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان شهدای گمنام

7-ساعت 13:16 رها سازی یک قلاده گربه از درز انقطاع واقع در شهریار،شهرک صدف،خیابان تربیت بدنی

8-ساعت 19:57 رها سازی یک حلقه انگشتر از انگشت دست خانمی 36 ساله با مراجعه حضوری به ایستگاه 3 اندیشه 

9-ساعت 20:51 نجات سه شهروند محبوس شده در کابیین آسانسور واقع در شهریار،خیابان طالقانی،کوچه دوکوهه

10-ساعت 21:10 حریق کولر آبی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،خیابان انقلاب،کوچه شهید حمیدی خواه

شنبه سی ام اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

11-ساعت 02:44 حریق هود آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع در شهریار،خیابان بابابزرگی،نبش کوچه مروارید

12-ساعت 04:52 حریق کارگاه صنعتی و اعزام نیروی کمکی به آتش نشانی فردوسیه واقع در فردوسیه،خیابان نان ماشینی،کوچه گلستان جنوبی

005025

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امدادرسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 09:59 حریق ضایعات داخل یکباب مغازه متروکه واقع در شهریار،بلوار آزادگان،جنب سفره خانه

2-ساعت 16:05 حریق پوشال یکدستگاه کولر آبی در اثر جوشکاری واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،بن بست شهید رهنما

3-ساعت 19:12 رهاسازی یک قلاده گربه از کف یکدستگاه خودرو با مراجعه حضوری مالک خودرو به ایستگاه مرکزی

4-ساعت 23:06 حریق یکدستگاه موتور سیکیلت واقع در شهریار،میدان حافظ،بلوار تعاون

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 48 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 15 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امدادرسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 11:03 بازدید از سنگ نمای یک مجتمع واقع در شهریار،وائین،فواصل میلاد پنجم و هفتم

2-ساعت 12:25 حریق یکباب مغازه سیزی خورد کنی با چهار مصدوم واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شقایق هشتم،روبروی فروشگاه افق کوروش

3-ساعت 13:48 حریق یکدستگاه خودرو پراید از قسمت موتور واقع در شهریار،بعد از پل ولایت،نرسیده به میدان نماز

4-ساعت 16:02 هماهنگی با عوامل مربوطه جهت جلوگیری از تابلو در حال سقوط  و کشیدن نوار خطر واقع در شهریار،پایانه شهید ترایی

5-ساعت 18:48 حریق یک اصله درخت واقع در شهریار،امیریه،روبروی شهرک جانبازان

6-ساعت 19:26 حریق ضایعات واقع در شهریار،زیر گذر سپاه به طرف کرج،سکوی زباله

7-ساعت 19:54 حریق باکس زباله وافع در شهریار،محمد آباد به طرف رضی آباد بالا

8-ساعت 20:35 نجات شهروند محبوس شده در یکباب مغازه آریشگاه واقع در شهریار،خیابان شیخلر،کوچه کیهان

جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

9-ساعت 03:26 بازگشائی درب منزل با هماهنگی عوامل مربوطه و نجات خانم 32 ساله واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،فواصل خیابان دوازدهم و سیزدهم غربی

10-ساعت 09:36 حریق یک اصله درخت کاج و مقداری ضایعات واقع در شهریار،ابتدای فاز یک اندیشه

11-ساعت 18:35 حریق باکس زباله واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،روبروی بیمارستان امام سجاد(ع)

12-ساعت 21:08 حریق ضایعات واقع در شهریار،بلوار شهید کلهر به طرف زیر گذر سپاه

13-ساعت 22:00 رهاسازی یک حلقه انگشتر از انگشت دست محصلی 13 ساله با مراجعه حضوری به ایستگاه 6 جعفریه

شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

14-ساعت 00:44 نجات چهار شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،وائین،خیابان میلاد پنجم

15-ساعت 02:38 حریق باکس زباله واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان طالقانی،نبش خیابان پائیزان

004977

004981

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf