آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

علی خلج مسئول آمار و اطلاعات حوزه عملیات

مدرک تحصیلی:فوق دیپلم حسابداری

00843

مجتبائی - مسئول موتوری shahriar fireman

مجتبائی - مسئول موتوری

مدرک تحصیلی:دیپلم

مصطفی فخریان- مسئول کارپردازی

مدرک تحصیلی:دیپلم

1319

 

کیومرث معبودی مسئول مدیریت منابع انسانی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی

00837

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf