آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 7 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

دوشنبه دوم خرداد ماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 08:52  نشست ساختمان واقع در شهریار،امیریه،خیابان صاحب الزمان(عج)

2-ساعت 09:27 شکستگی لوله گاز واقع در شهریار،میدان بسیج

3-ساعت 16:30 حریق ضایعات واقع در جاده شهریار به کرج،جنب خدمات موتوری شهرداری شهریار

4-ساعت  18:20 کشف جسد مردی حدودا پنجاه ساله در پشت بام یکباب مغازه گاراژ واقع در شهریار،بلوار انقلاب،بلوار کشاورز

5-ساعت  20:07 نجات شهروندان محبوس شده در فروشگاه اتکا به علت پائین آمدن کرکره واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،جنب خیابان چهارم

6-ساعت 23:39 حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار طالقانی،خیابان ارغوان پانزدهم

سه شنبه سوم خرداد ماه هزاروچهارصدویک

7-ساعت  01:28  حریق باغ واقع در شهریار،رزکان،بالابان،کوچه بهار ششم

003511

003509

003510

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 07:06 صبح روز دوشنبه دوم خردادماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو سبک  واقع درشهریار،بلوار شهداء،بعد از دادگستری گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل در محل حضور یافتند.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو سواری شامل پژو 405 و سمند پلیس با یکدیگر برخورد نموده و منجر به مصدوم شدن یک نفر و بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری فرد مصدوم و خودروهای مذکور تحویل عوامل اورژانس و انتظامی گردید.

003499

003500

003501

003502

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 03:19 روز دوشنبه دوم خرداد ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو پژو 405 از مسیر اصلی واقع درشهریار،بلوار شهدا،نبش خیابان شهید نادعلی رستمی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نموده و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و منجر به بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری خودرو مذکور تحویل عوامل انتظامی گردید.

003497

003498

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:35 روز یکشنبه یکم خرداد ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق حیاط خلوت یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارتش،مجتمع پوریا گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 1 مرکزی و 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان باامکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید وسایل موجود درحیاط  خلوت فوق که بصورت انباری مورد استفاده بود به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش وافزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

003503

003504

003505

003506

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

سقوط بشکه مواد شیمیائی از روی یکدستگاه کامیون آتش نشانان را به محل کشاند/

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان را ساعت 17:07 روز یکشنبه یکم خرداد ماه هزاروچهارصدویک به آدرس شهریار،رزکان،روبروی مسجد جامع امام حسین(ع) اعزام نمود.
بر اساس این گزارش بشکه مواد شیمائی فوق که از روی یکدستگاه خودرو کامیون سقوط کرده و منجر به جاری شدن مواد مذکور بر سطح زمین گردیده بود که با تلاش آتش نشانان محیط آغشته به مواد پاکسازی گردید.

003507

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:13 روز یکشنبه یکم خرداد ماه هزاروچهارصدو یک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کود انباشته شده واقع در شهریار،امیریه،کردزار،انتهای خیابان باهنر گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مقدرای کود انباشته شده در محوطه باز طعمه حریق شده بود با تلاش اتش نشانان اطفاء گردید.

عکس:آرشیو

003508

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 10 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 12:49  حریق یک اصله درخت کاج واقع در شهریار،تقاطع سه سطحه شهید صیاد شیرازی به طرف ورودی خیابان هشتم شرقی فاز یک اندیشه

2-ساعت 12:53 حریق علفزار واقع در شهریار،محوطه بیمارستان تامین اجتماعی

3-ساعت 16:16 رهاسازی یک حلقه انگشتر از انگشت دست یک شهروند

4-ساعت  18:25 نجات کودک چهار ساله محبوس شده در اتاق پرو یکباب مغازه بوتیک زنانه واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،پاساژ حافظ

5-ساعت  18:26 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،بعد از چهار راه شهید بهشتی

6-ساعت 19:58 حریق ضایعات مبل واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،روبروی خیابان چهارم غربی

7-ساعت  20:22  حریق المک گاز به علت شکستگی واقع در شهریار،امیریه،خیابان صاحب ازمان(عج)،نبش کوچه بعثت

یکشنبه یکم خرداد ماه هزاروچهارصدویک

8-ساعت  00:08  نجات کودک نه ساله محبوس شده در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،وائین،خیابان مهر ششم

9-ساعت  01:06  نجات خانم 40 ساله محبوس شده در سرویس بهداشتی یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان عطار پنجم

10-ساعت 01:07 سقوط یک اصله درخت گردو در اثر وزش باد واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،نبش خیابان حافظ دوم

003496

003494

003493

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 48 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 10 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 08:00  بازدید از دودکش یک مجتمع در مجاورت ملک در حال ساخت واقع در شهریار،دینارآباد،خیابان گلستان هفتم

2-ساعت 08:47 بازگشائی درب یک واحد مسکونی با حضور عوامل مربوطه واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،کوچه تاجیک

3-ساعت 11:42 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،میدان حافظ،کوچه علیاری

4-ساعت  12:53 بازگشائی درب یک واحد مسکونی با حضور عوامل مربوطه و تحویل فرد کهنسال به پرسنل اورژانس واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،خیابان سعدی سوم

5-ساعت  15:11 حریق باغ واقع در شهریار،بلوار رزمندگان،نبش کوچه شقایق

6-ساعت 16:45 حریق ضایعات واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شاهد شرقی

جمعه سی ام اردیبهشت ماه هزاروچهارصدویک

7-ساعت  10:05  رها سازی یک قلاده گربه از لای کرکره یکباب مغازه نانوائی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک رفاه،خیابان یاس سوم

8-ساعت  16:29  نجات فرد محبوس شده در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،چهار راه شهید بهشتی،کوچه فرهنگیان

9-ساعت  17:13  حریق انباری یک منزل مسکونی واقع در شهریار،امیریه،خیابان آذربایجان

شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدویک

10-ساعت 06:28 حریق کانکس شامل مقدار زیادی چوب واقع در شهریار،رضی آباد پائین،خیابان بقیه الله

003487

003488

003490

003489

 

003491

003492

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 11 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل های ذیل شدند وضمن امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 07:44 نجات دو شهروند محبوس شده در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،خیابان دوازدهم غربی

2-ساعت 09:03 رهاسازی یک حلقه انگشتر از انگشت دست محصلی حدودا شانزده ساله واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان نهم شرقی

3-ساعت  14:10 نشست زمین واقع در شهریار،رزکان،پشت مسجد

4-ساعت 15:51 رها سازی یک قلاده گربه از از داخل کمک فنر یکدستگاه خودرو پژو 207 واقع در شهریار،کردزار،خیابان شهید مطهری

5-ساعت 18:35 حریق کارگاه چوب بری واقع در شهر قدس،میدان امام خمینی(ره)،جنب پمپ بنزین اقبال و اعزام نیروی کمکی به آتش نشانان شهرقدس

6-ساعت 20:54 انحراف یکدستگاه خودرو پژو 405 از مسیر جاده و برخورد با درخت با یک مصدوم واقع در شهریار،اواسط خیابان بابابزرگی

7-ساعت 21:40 حریق ضایعات واقع در شهریار،دینارآباد،پشت مسجد اراکی ها

8-ساعت 23:24 انحراف یکدستگاه خودرو پژو 206 از مسیر جاده و برخورد با گاردیل بدون مصدوم واقع در شهریار،بلوار شهداء،روبروی سازمان آتش نشانی شهریار

پنجشنبه  بیست و نهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدویک

9-ساعت 01:30 نجات شهروند محبوس شده در اتاق خواب یک واحد مسکونی واقع در شهریار،وائین،کوچه آذر یازدهم

10-ساعت 04:51 رهاسازی یک حلقه انگشتر از انگشت دست جوانی حدودا هجده ساله واقع در بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار

11-ساعت 06:39 واژگونی یکدستگاه خودرو پراید با دو مصدوم واقع در شهریار،بلوار شهید عباسپور به طرف میدان جهاد

003486

003484

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf